Hotline: 0944750037 (Zalo, Imessage..)
Liên hệ Liên hệ mua hàng: 094.475.00.37
Danh mục sản phẩm
TOA 2020
Mixer liền công suất 2x450W: STK VM-11SDRVH
Mixer liền công suất 2x450W: STK VM-11SDRVH
Giá bán:  Vui lòng gọi
Mixer liền công suất 2x450W: STK VM-11SDRVH
Sản phẩm dự án, vui lòng gọi.

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ

- Mixer liền công suất 11 ngõ vào, 2x450W

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

San pham chu y
Mixer 20 đường, hỗ trợ USB: STK VX-2043FDR
Mixer 20 đường, hỗ trợ USB: STK VX-2043FDR
Giá bán: 22.000.000 VNĐ
Mixer 20 đường, hỗ trợ USB: STK VX-2043FDR
Giá bán: 22.000.000 VNĐ

- Mới 100%, có CO/CQ, Made in Korea

- Mixer 20 ngõ vào, phát nhạc, ghi âm qua USB

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

San pham chu y
Mixer 14 đường, hỗ trợ USB: STK VX-1443FDR
Mixer 14 đường, hỗ trợ USB: STK VX-1443FDR
Giá bán: 16.280.000 VNĐ
Mixer 14 đường, hỗ trợ USB: STK VX-1443FDR
Giá bán: 16.280.000 VNĐ

- Mới 100%, có CO/CQ, Made in Korea

- Mixer 14 ngõ vào, phát nhạc, ghi âm qua USB

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

San pham chu y
Mixer 12 đường: STK VX-1204FX
Mixer 12 đường: STK VX-1204FX
Giá bán: 10.692.000 VNĐ
Mixer 12 đường: STK VX-1204FX
Giá bán: 10.692.000 VNĐ

- Mới 100%, có CO/CQ, Made in Korea

- Mixer 12 ngõ vào

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

San pham chu y
Mixer 32 đường, hỗ trợ USB: STK VX-3242N
Mixer 32 đường, hỗ trợ USB: STK VX-3242N
Giá bán: 35.000.000 VNĐ
Mixer 32 đường, hỗ trợ USB: STK VX-3242N
Giá bán: 35.000.000 VNĐ

- Mới 100%, có CO/CQ, Made in Korea

- Mixer 32 ngõ vào, phát nhạc, ghi âm qua USB

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Mixer liền công suất 2x750W: STK SM-16SDDR
Mixer liền công suất 2x750W: STK SM-16SDDR
Giá bán: 24.200.000 VNĐ
Mixer liền công suất 2x750W: STK SM-16SDDR
Giá bán: 24.200.000 VNĐ

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ

- Mixer liền công suất 12 ngõ vào, 2x750W

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Mixer liền công suất 2x300W: STK  VM-11SDRV
Mixer liền công suất 2x300W: STK VM-11SDRV
Giá bán: 12.595.000 VNĐ
Mixer liền công suất 2x300W: STK VM-11SDRV
Giá bán: 12.595.000 VNĐ

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ

- Mixer liền công suất 11 ngõ vào, 2x300W

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Mixer liền công suất 300W: STK VM-8DRV
Mixer liền công suất 300W: STK VM-8DRV
Giá bán: 7.700.000 VNĐ
Mixer liền công suất 300W: STK VM-8DRV
Giá bán: 7.700.000 VNĐ

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ

- Mixer liền công suất 8 ngõ vào mono 300W

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Bộ tạo vang: STK VFX-299
Bộ tạo vang: STK VFX-299
Giá bán: 5.700.000 VNĐ
Bộ tạo vang: STK VFX-299
Giá bán: 5.700.000 VNĐ

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ

- Bộ tạo vang chuyên dùng Karaoke

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

San pham chu y
Bộ chỉnh EQ 2 kênh 15 băng tần: STK VQ-15N
Bộ chỉnh EQ 2 kênh 15 băng tần: STK VQ-15N
Giá bán: 4.356.000 VNĐ
Bộ chỉnh EQ 2 kênh 15 băng tần: STK VQ-15N
Giá bán: 4.356.000 VNĐ

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ,

- Gồm hai kênh A, B. Tinh chỉnh 15 băng tần

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

San pham chu y
Bộ phân tần tín hiệu 2 đường tiếng: STK VC-23
Bộ phân tần tín hiệu 2 đường tiếng: STK VC-23
Giá bán: 5.280.000 VNĐ
Bộ phân tần tín hiệu 2 đường tiếng: STK VC-23
Giá bán: 5.280.000 VNĐ

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ

- 02 Ngõ vào/ 02 ngõ ra độc lập

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

San pham chu y
Bộ chỉnh EQ 2 kênh 31 băng tần: STK HVQ-231
Bộ chỉnh EQ 2 kênh 31 băng tần: STK HVQ-231
Giá bán: 12.700.000 VNĐ
Bộ chỉnh EQ 2 kênh 31 băng tần: STK HVQ-231
Giá bán: 12.700.000 VNĐ

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ,

- Gồm hai kênh A, B. Tinh chỉnh 31 băng tần

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Bộ phân tần tín hiệu 3 đường tiếng: STK VC-34
Bộ phân tần tín hiệu 3 đường tiếng: STK VC-34
Giá bán: 5.500.000 VNĐ
Bộ phân tần tín hiệu 3 đường tiếng: STK VC-34
Giá bán: 5.500.000 VNĐ

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ

- 02 Ngõ vào/ 03 ngõ ra độc lập

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Mixer liền công suất 2x450W: STK VM-11SDRVH
Mixer liền công suất 2x450W: STK VM-11SDRVH
Giá bán:  Vui lòng gọi
Mixer liền công suất 2x450W: STK VM-11SDRVH
Sản phẩm dự án, vui lòng gọi.

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ

- Mixer liền công suất 11 ngõ vào, 2x450W

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

San pham chu y
Tăng âm Stereo công suất 2x650W: STK VS-20
Tăng âm Stereo công suất 2x650W: STK VS-20
Giá bán: 17.886.000 VNĐ
Tăng âm Stereo công suất 2x650W: STK VS-20
Giá bán: 17.886.000 VNĐ

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ

- Tăng âm 2 kênh, công suất 2x650W

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

San pham chu y
Tăng âm Stereo công suất 2x1250W: STK VS-40
Tăng âm Stereo công suất 2x1250W: STK VS-40
Giá bán: 27.693.600 VNĐ
Tăng âm Stereo công suất 2x1250W: STK VS-40
Giá bán: 27.693.600 VNĐ

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ

- Tăng âm 2 kênh, công suất 2x1250W

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

San pham chu y
Tăng âm Stereo công suất 2x950W: STK VS-34
Tăng âm Stereo công suất 2x950W: STK VS-34
Giá bán: 25.740.000 VNĐ
Tăng âm Stereo công suất 2x950W: STK VS-34
Giá bán: 25.740.000 VNĐ

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ

- Tăng âm 2 kênh, công suất 2x950W

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

San pham chu y
Tăng âm Stereo công suất 2x450W: STK VS-15
Tăng âm Stereo công suất 2x450W: STK VS-15
Giá bán: 13.910.000 VNĐ
Tăng âm Stereo công suất 2x450W: STK VS-15
Giá bán: 13.910.000 VNĐ

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

San pham chu y
Mixer liền công suất 2x750W: STK SM-16SDDR
Mixer liền công suất 2x750W: STK SM-16SDDR
Giá bán: 24.200.000 VNĐ
Mixer liền công suất 2x750W: STK SM-16SDDR
Giá bán: 24.200.000 VNĐ

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ

- Mixer liền công suất 12 ngõ vào, 2x750W

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Tăng âm Stereo công suất 2x450W: STK V-9
Tăng âm Stereo công suất 2x450W: STK V-9
Giá bán: 9.050.000 VNĐ
Tăng âm Stereo công suất 2x450W: STK V-9
Giá bán: 9.050.000 VNĐ

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Mixer liền công suất 2x300W: STK  VM-11SDRV
Mixer liền công suất 2x300W: STK VM-11SDRV
Giá bán: 12.595.000 VNĐ
Mixer liền công suất 2x300W: STK VM-11SDRV
Giá bán: 12.595.000 VNĐ

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ

- Mixer liền công suất 11 ngõ vào, 2x300W

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Mixer liền công suất 300W: STK VM-8DRV
Mixer liền công suất 300W: STK VM-8DRV
Giá bán: 7.700.000 VNĐ
Mixer liền công suất 300W: STK VM-8DRV
Giá bán: 7.700.000 VNĐ

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ

- Mixer liền công suất 8 ngõ vào mono 300W

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Loa sân khấu siêu trầm 2000W: STK SP-115S
Loa sân khấu siêu trầm 2000W: STK SP-115S
Giá bán:  Vui lòng gọi
Loa sân khấu siêu trầm 2000W: STK SP-115S
Sản phẩm dự án, vui lòng gọi.

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ

- Loa siêu trầm, công suất 500W

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

San pham chu y
Loa sân khấu full đôi 2400W: STK SP-253N
Loa sân khấu full đôi 2400W: STK SP-253N
Giá bán: 24.420.000 VNĐ
Loa sân khấu full đôi 2400W: STK SP-253N
Giá bán: 24.420.000 VNĐ

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ

- Loa phun đôi 4 tấc, công suất 900W

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

San pham chu y
Loa sân khấu full đơn 600W: STK SP-112
Loa sân khấu full đơn 600W: STK SP-112
Giá bán: 5.445.000 VNĐ
Loa sân khấu full đơn 600W: STK SP-112
Giá bán: 5.445.000 VNĐ

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ

- Công suất loa 150-300W

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Loa Monitor liền công suất: STK SP-115APM
Loa Monitor liền công suất: STK SP-115APM
Giá bán: 10.900.000 VNĐ
Loa Monitor liền công suất: STK SP-115APM
Giá bán: 10.900.000 VNĐ

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ

- Loa liền công suất 250W

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Loa thùng monitor 1000W : STK SP-115M
Loa thùng monitor 1000W : STK SP-115M
Giá bán: 7.850.000 VNĐ
Loa thùng monitor 1000W : STK SP-115M
Giá bán: 7.850.000 VNĐ

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ

- Công suất loa 250W - 500W

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Loa sân khấu full đơn 1600W : STK SP-122
Loa sân khấu full đơn 1600W : STK SP-122
Giá bán: 7.656.000 VNĐ
Loa sân khấu full đơn 1600W : STK SP-122
Giá bán: 7.656.000 VNĐ

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ

- Công suất loa 250W - 500W

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

San pham chu y
Loa sân khấu siêu trầm 4000W: STK SP-118S
Loa sân khấu siêu trầm 4000W: STK SP-118S
Giá bán: 15.950.000 VNĐ
Loa sân khấu siêu trầm 4000W: STK SP-118S
Giá bán: 15.950.000 VNĐ

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ

- Loa siêu trầm, công suất 1000W

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

San pham chu y
Loa Monitor full đơn 1000W : STK SP-112M
Loa Monitor full đơn 1000W : STK SP-112M
Giá bán:  Vui lòng gọi
Loa Monitor full đơn 1000W : STK SP-112M
Sản phẩm dự án, vui lòng gọi.

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ

- Loa Monitor, công suất 250W

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

San pham chu y
Loa sân khấu full đơn 1600W: STK SP-152H
Loa sân khấu full đơn 1600W: STK SP-152H
Giá bán: 12.408.000 VNĐ
Loa sân khấu full đơn 1600W: STK SP-152H
Giá bán: 12.408.000 VNĐ

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ

- Công suất loa 400W

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

San pham chu y
Loa sân khấu full đơn ba đường tiếng 1600W: STK SP-4730H
Loa sân khấu full đơn ba đường tiếng 1600W: STK SP-4730H
Giá bán: 16.236.000 VNĐ
Loa sân khấu full đơn ba đường tiếng 1600W: STK SP-4730H
Giá bán: 16.236.000 VNĐ

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ

- Công suất loa 400W, 3 loa riêng biệt

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

San pham chu y
Cáp âm thanh đúc sẵn 10m: STK K2NSP-10M
Cáp âm thanh đúc sẵn 10m: STK K2NSP-10M
Giá bán: 550.000 VNĐ
Cáp âm thanh đúc sẵn 10m: STK K2NSP-10M
Giá bán: 550.000 VNĐ

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ

- Cáp âm thanh đúc sẵn 10m

- Nhập khẩu nguyên chiếc / phân phối chính hãng

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Tủ Rack âm thanh: 12U
Tủ Rack âm thanh: 12U
Giá bán: 5.000.000 VNĐ
Tủ Rack âm thanh: 12U
Giá bán: 5.000.000 VNĐ

- Mới 100%, Made in Korea, đủ CO/CQ

- Tủ rack âm thanh chuyên dụng 12U

- Hàng Việt Nam, có bánh xe

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Giắc loa Speakon: Speakon Pro
Giắc loa Speakon: Speakon Pro
Giá bán: 300.000 VNĐ
Giắc loa Speakon: Speakon Pro
Giá bán: 300.000 VNĐ

- Giắc loa chuyên dụng loa Pro-Sound/CQ

- Chỉ bán số lượng tối thiểu 10 chiếc